Coördinaten van de 52 teksten.

1.      Merk                             53.22037,6.58965

2.      Spiegeltje                     53.21867,6.58455

3.      Boulevard                   53.22034,6.58953

4.      Brug                           53.226029,6.594003

5.      Erfenis                        53.224675,6.599014  

6.      Okko                          53.220334,6.597598

7.      Erflater                       53.212596,6.604708 

        8.      Brokstukken            53.205102,6.582661          

9.      Kracht                        53.206573,6.588240 

10.   Held FC                       53.206954,6.589450  

11.   Klassieker                  53.209479,6.584053

12.   Evenwicht                  53.210088,6.603430

13.   Vlucht                         53.206625,6.595718

14.   Gideon                       53.199111,6.613474

15.   Van God                    53.198064,6.617563

16.   Arbeider filosoof      53.190067,6.594201

17.   Sociaal                       53.192079,6.590038 

18.   Ufo                                53.188029,6.584079

19.   Paradijs                       53.195159,6.566371

20.   Zinnebeeld            53.202198,6.574875

21.   Betonno                 53.206917,6.573260

22.   Voorzien                53.199704,6.542833

23.   Gazelle                   53.197912,6.539708

24.   Lotsbestemming     53.196166,6.533729

25.   Koe                        53.191753,6.520439

26.   Constatering        53.191317,6.553532

27.   School                   53.205347,6.559424

28.   Geurherinnering  53.213401,6.550638

29.   Smeltkroes           53.233182,6.524496

30.   Eeuwigheid         53.229432,6.504715

31.   Toveren              53.218899,6.517394

32.   Synthese            53.230153,6.532109

33.   Temps perdu     53.234943,6.530079

34.   Weet je nog      53.236596,6.526802   

35.   Nu de tijd          53.244573,6.513433

36.   Kalme               53.244260,6.512602

37.   Muze               53.238415,6.514086

38.   Utopia              53.233480,6.556891

39.   Houvast             53.240932,6.552114

40.   Een stil verband  53.241932,6.545518

41.   Een heer            53.23862,6.56337

42.   Een vage           53.235226,6.562928

43.   Magisch             53.234099,6.572381

44.   Was getekend     53.235759,6.578016

45.   Lucifers            53.236721,6.587568

46.   Men weet        53.233981,6.588415

47.   Vrijstaat           53.237940,6.617383

48.   Schip              53.236701,6.623639

49.   Volleerd            53.254222,6.594909

50.   Tikkertje           53.232299,6.607198

51.   Oer                      53.233480,6.634268 

52.   Computergraphic  53.232382,6.665255

KUNSTENAARS

BOEKEN (een keuze) :

"BILDER UBER BILDER / 2009

 

 

PRAHA VE FOTOGRAFII, 2018

 

 

HIDDEN FACES, 2014

 

32 pentekeningen op bedrukt papier uit het boek 'Natural History'.   13,5 x 21 cm / 2014

SCHILDERIJEN:

Jeruzalem Traces

Jeruzalem. Locatie waar tegenstrijdige ideeënwerelden botsen.

Stad waar sporen van spanningen, strijd, macht en overheersing verborgen liggen onder een onschuldige plattegrond.

Deze structuur associeer ik met het ongrijpbare sociale en historische verleden van de stad. 

Aleppo Traces

Aleppo. Broedplaats van geweld en vernietiging. Strijdtonelen in deze betwiste stad.

Een plek waar tegenstrijdige ideeënwerelden botsen.

Stad waar sporen van spanningen, strijd, macht en overheersing verborgen liggen onder een onschuldige plattegrond. 

Ik gebruik vaak oudere (eerdere) schilderijen en geef ze een tweede leven door nieuwe lagen verf aan te brengen, weg te schuren, lijnen met tape te beplakken en weer weg te schilderen.

Daardoor ontstaat een structuur die ik associeer met het ongrijpbare sociale en historische verleden in de stad.

Tegelijkertijd zorgen tape en sjabloneren voor een reliëfwerking die een constante factor met eeuwigheidswaarde lijkt uit te drukken. 

MAPPAMUNDI project ,  serie van 15 schilderijen acryl op textiel 60x70cm

GRONINGEN HEMEL EN AARDE

GESPREK MET VENUS   40X50CM SERIE VAN 121 SCHILDERIJEN

Gunkansjima / Hashima

De serie bestaat uit drie grote schilderijen met als titels GUNKANSJIMA I, II, en III.  GUNKANSJIMA I is acryl op doek 2012, 238x100cm. Verval in optima forma, dat is het thema van dit schilderij. Het is een complex schilderij met een basisvorm welk gebaseerd is op de plattegrond van Hashima. Dat is een eiland voor de Japanse kust, waar in de 20e eeuw steenkool werd gedolven. Het eiland is 100x400 meter groot. Door de industrialisatie transformeerde het onbewoonde eiland tot een fabrieksterrein. De contour van het eiland veranderde daardoor in de vorm van een slagschip.  Vandaar de bijnaam GUNKANSJIMA [Battleship island]. In hoogtijdagen werkten en woonden er 5000 mensen. Een kleine geïsoleerde gemeenschap voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen van woningen tot casino. In 1978 werd de mijnbouw stopgezet en is ‘Het zwarte eiland’ totaal verlaten door de mensen. Op het schilderij zijn alle blokvormen op schaal en in correcte rangschikking aangeduid. Opvallend is de diversiteit van de fabrieken en woonblokken. De oorspronkelijke heuvel van dit eiland is deels aanwezig in de plattegrond. Er is een scheiding van de woonblokken op de heuvel en de fabrieken op de geëgaliseerde vlakte aan de zuidelijke oevers. Op het schilderij is een dwarrel over het gehele eiland en een deel van de zee aangebracht. Daarin zijn contouren zichtbaar. 

Traces

In de nieuwe serie schilderijen van Peter Dijk zijn stedelijke structuren en plattegronden van gebouwen te herkennen. De prikkeling van de beelden en werkwijze van de totstandkoming van de schilderijen roepen vragen op over de (on-)Nederlandse bouwtraditie. 

Het bouwproces van de schilderijen refereert naar een organische bouwcultuur door opbouw en (gedeeltelijke) afbraak, wederopbouw, aanbouw, restauratie en reconstructie. Denkend aan oude steden waar door individuele processen door de eeuwen heen een zeer gelaagde stedelijke structuur ontstaat. Een ruimtelijke collage is ontstaan van ideeën over bouwtraditie van verschillende mensen in verschillende tijden.

Deze gelaagdheid die je kan vinden in oudere gebouwde stucturen vindt een contrast met de hedendaagse Nederlandse bouwtraditie. De Nederlandse architect houdt van heer en meesterschap over het Tabula Rasa. De New Towns van Almere en Lelystad zijn hier een goed bewijs dat de Hollandse architecten, planners en zeker niet het minst ook politici zichzelf graag vereeuwigd zien in iets dat volledig en direct door hen is bedacht en gebouwd. Door de dominante, harde en rationele planningstraditie is er een rigide systeem ontstaan waarbinnen weinig fantasie heerst. Er is beperkte ruimte voor zelfexpressie, experiment en kleinschalige aanpassingen binnen het stedelijk kader. Binnen onze bouwtraditie gaan daarom veel kansen verloren op het creëren van stedelijke gelaagdheid.

De toegepaste witte grids in de schilderijen kunnen gezien worden als een referentie naar deze bouwtraditie. De rigide grids domineren de onderliggende lagen in beeld. In ‘Doesburg City’ kadert het opdringende grid de overblijfselen van de onderliggende lagen in zoals de optrekkende verstedelijking het Groene Hart van de Randstad omkaderd. 

In andere schilderijen krijgt de elegantie van de gelaagdheid meer ruimte. De serie inspireert als een pleidooi voor meer kleinschaligheid en poëzie in de stedelijke planning.

Zeefdrukken Unica  ca.1993  70x100 cm